گردونه شانس

 • Better luck
  next time!
 • 2000
  Savings
 • 100
  Score
 • ₹ 20
 • ₹ 50
 • 1.5
  Savings
 • 2k
  Savings
 • Better luck
  next time!
 • ₹ 10
 • 750
  Score
 • ₹ 60
 • 3k
  Savings
بازی های اکسیر چیست؟

بازی های اکسیر لیست بازی هایی است که شما می توانید در کسب و کارهای مختلف با استفاده از این بازی های امتیاز دریافت کنید و با امتیاز خود تخفیفات ارزنده دریافت کنید

بیشتر
امتیاز های اخیر

شما در قسمت زیر میتوانید 5 تراکنش آخر خود بر بستر کیف پول امتیازی اکسیر مشاهده کنید.